Fire King Cafe

Fire King Cafe Yoyogi uehara
Shadow in Time
9/6 mon-10/11mon

Open 12:00-23:00

1-3-8 Uehara Shibuya-ku Tokyo
Tel 03-3469-7911